בתי התפילין

הלכה למשה מסיני כי בתי התפילין ייעשו מעור מעובד של בהמה. נוהגים להשתמש בעור בהמה גסה (שור, פרה) משום שהוא חזק, יציב ואטום יותר. יחד עם זאת, יש המכינים בתי תפילין מעור בהמה דקה (כבש, עז), בעיקר בשל מחירם הזול.
בתפילין חברון עשויים בתי התפילין מעור איכותי של בהמה גסה בלבד, העמיד לאורך שנים.

בתי התפילין מורכבים משלושה חלקים:
א. קציצה – חלקו העליון של בית התפילין, מקום הנחת הפרשיות;
ב. תיתורא – הכיסוי התחתון של בית התפילין, המחובר לקציצה;
ג. מעברתא – הרווח שבחיבור בין הקציצה לתיתורא, לצורך מעבר רצועת התפילין.

בית התפילין עשוי יריעת עור אחת, המעובדת ומקופלת לצורת החלקים שהזכרנו.
חלקה התחתון של התיתורא נתפר לחלקה העליון באמצעות גידים – חוטים העשויים מבהמה או מחיה טהורה.

"תנא: תפילין מרובעות – הלכה למשה מסיני" (מסכת מנחות לה), ואכן ראוי מאד להקפיד שבתי התפילין יהיו מרובעים. זוויות חריגות ועיוותים או שפשופים עלולים לפגוע בהידורן של התפילין ואף לפסלן.

בתפילין חברון מקפידים ליצור בתי תפילין בתכלית ההידור: מרובעים ומדויקים, ללא עיוותים ושפשופים בדפנות או בחיבורים שביניהן.

והצבע? מצווה שבית התפילין יהיה שחור. יש להקפיד שהצבע לא יתקלף ולא ישתפשף.

בתפילין חברון, נצבעים הבתים והרצועות בדיו שחור איכותי, השומר על התפילין שחורות ומבהיקות. ניתן לרכוש צבע מיוחד תוצרת תפילין חברון לצביעת איזורים שדהו או שהתקלפו.