הנחת התפילין בתיק והוצאתן

חשוב למקם את התפילין בתיק או בנרתיק כך שהמניח אותן יוציא ויניח תחילה את התפילין של יד ורק אז יוציא ויניח את התפילין של ראש. זאת בשל הכלל ההלכתי "אין מעבירין על המצוות" – אם הזדמנה מצווה מקיימים אותה מיד ולא דוחים אותה. ומכיוון שיש להניח את התפילין של יד ראשונות, הרי שמי שיוציא תחילה את התפילין של ראש ייאלץ לשמרן בצד ללא הנחתן עד שיניח את התפילין של יד, ובכך יעבור על כלל זה.

רבים הדינים, המנהגים וההידורים במצוות התפילין. תפילין חברון מתמחה כבר משנת תשנ"ג (1993) במתן מענה מושלם לכל דרישות ההלכה. אנו רואים שליחות בייצור תפילין מהודרות באיכות מובילה ובהנחלת מצוות התפילין. זוהי מלאכת הקודש שלנו!