הנחת התפילין וחליצתן

הנחת התפילין

על פי הפסוק: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך" – קבעו חכמים בגמרא (מסכת מנחות דף לו.) שסדר הנחת התפילין הוא תפילה של יד בתחילה ("וקשרתם לאות על ידך") ולאחר מכן תפילה של ראש ("והיו לטוטפות בין עיניך").
להלכה, סדר הנחת התפילין הוא: מניח תפילה של יד, מהדק הקשר וכורך את הרצועה על האמה (לדעת האשכנזים שש או שבע כריכות, לדעת הספרדים שמונה כריכות). לאחר מכן, מניח תפילה של ראש כהלכה ואז חוזר וכורך את שארית הרצועה של התפילה של יד על כף ידו.

חליצת התפילין

בהמשך הגמרא שם (מסכת מנחות דף לו.), לומדים ומלמדים חז"ל כי בתחילה יש לחלוץ תפילה של ראש ורק לאחר מכן של יד ולא להיפך. יש להימנע ממצב שבו רק התפילה של ראש מונחת.
להלכה, סדר חליצת התפילין הוא: מסיר את הכריכות שעל כף ידו עד לכריכות שעל האמה. לאחר מכן מסיר תפילה של ראש, ואז מסיר הכריכות שעל האמה, מתיר את הקשר ומסיר את התפילה של יד.

חשוב מאד שתניחו את התפילין נכון ובביטחון. צוות תפילין חברון ישמח להדגים ולהדריך אתכם אישית בשלבי הנחת התפילין וחליצתן. אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה!