הרצועות

רצועות התפילין מושחלות אל בתי התפילין, ומצמידות את הבתים אל היד ואל הראש בעת הנחת התפילין.

הרצועות עשויות מעור בהמה טהורה. עדיף להשתמש בעור בהמה גסה, אך יש המכינים את הרצועות מעור בהמה דקה על אף שהוא פחות איכותי.
הלכה למשה מסיני שרצועות התפילין תהיינה צבועות בדיו שחור. חשוב שהצבע לא יתקלף או ישתפשף.
חכמים קבעו שיעור מוגדר לרוחבן של רצועות התפילין:  כרוחב חיטה או שעורה. רוחב זה הוא בין 0.9 ס"מ לדעת המקילים לבין 1.1 ס"מ לדעת המחמירים. רצועות צרות יותר חובה להחליף!
לאורך רצועות התפילין אין שיעור מוגדר בהלכה והאורך הרצוי הוא:
בתפילין של יד – אורך המספיק לכריכת הרצועות סביב היד (כולל הכריכה שעל כף היד);
בתפילין של ראש – אורך שיספיק למניח בכדי לשלשל את הרצועות לפני גופו.
בתפילין חברון מכינים את רצועות התפילין מעור בהמה גסה בלבד, שהוא עור חזק ועמיד יותר, מייצרים את רצועות התפילין במידות התואמות להלכה וצובעים אותן בצבע שחור איכותי הנשמר לאורך זמן.

קשרי ד' ו- י' ברצועות

באמצעות קשרים מיוחדים ברצועות התפילין, נוהגים ליצור בהן את צורת האותיות ד' ו- י'. זאת בכדי להשלים, יחד עם האות ש' המוטבעת בתפילה של ראש, את המילה "ש'ד'י' "  – אחד משמות הקב"ה.
ברצועת התפילה של ראש קושרים קשר בצורת ד'.
ברצועת התפילה של יד קושרים קשר בצורת י' ומצמידים אותו היטב למעברתא.

בתפילין חברון מקפידים על קשירת רצועות מדויקת, לשם יצירתן של צורת האותיות ד' ו- י' בהתאם להלכה. יחד עם הכנת ה-ש' של ראש, אנו שמחים לבנות את שם שד"י ולזכות "להכניס את ה' אל התפילין"!