כתיבת הסת"ם

צורת הכתב

כתיבת סת"ם היא כינוי לדרך הכתיבה של ספרי תורה, תפילין ומזוזות.
לכתיבה זו כללים הלכתיים רבים הקשורים לחומר שבו ושעליו כותבים, לצורת הכתב, לקלף (עיבודו ושרטוטו), לתגים, לסדר הכתיבה, להכנות ולכוונות בכתיבה.

ישנם מנהגים שונים בסגנון הכתב ובצורתו, ועדות שונות מקפידות על סגנונות כתב שונים. כללית ישנם שני סוגי כתב עיקריים, המאופיינים בשינויים קלים בצורת האותיות (למשל "קוצו של יוד", "רגל" הש' ועוד):
א. כתב ספרדי (עדות מזרח ותימן);
ב. כתב אשכנזי – הנחלק לשלושה תתי סוגים נוספים: בית יוסף, האר"י וחב"ד.

בצורת הכתב חשוב מאד להקפיד שכל אות תעמוד בפני עצמה, כלומר תהיה מוקפת גוויל (קלף) ולא מחוברת לחברתה.
הכתיבה צריכה להיות "כתיבה תמה" – מושלמת, שלא יחסר בה אפילו קוצו של י'.

בתפילין חברון סופרי סת"ם יראי שמיים מחברון המתמחים בכל סוגי הכתב השונים. באפשרותכם גם לבחור מתוך הצוות שלנו את סופר הסת"ם שיכתוב את התפילין האישיות שלכם.

חומרי הכתב

פרשיות התפילין צריכות להיכתב על ידי קולמוס סופרים, בדיו שחור, על קלף מעור של בהמה, חיה או עוף טהורים. הקלף מעובד לשם המצווה, כלומר – המעבד את העור חייב לומר בפיו שהוא מעבדו לשם מצווה זו. הקלף צריך להיות שלם וללא נקבים וחורים, כדי שהדיו לא ינזול דרכם. הכתיבה מתבצעת על צד העור הפנימי (הקרוב לבשר) – הלכה למשה מסיני.
תפילין חברון מקפידה על שימוש בעור בהמה גסה עבה ועמיד, בקולמוס ובדיו איכותיים.

סדר הכתיבה

סדר כתיבת הפרשיות בתפילין צריך להיות לפי סדר הופעתן בתורה. כתיבה בסדר שונה פוסלת את הפרשיות.
יש לכתוב ביד ימין, ולא – הפרשיות פסולות. אבל, סופר סת"ם שהוא שמאלי – איטר יד ימינו – הרי שיד שמאל שלו נחשבת ליד ימין של כל אדם, והוא כותב ביד שמאל.
לפני שהסופר כותב את הפרשיות, יאמר בפיו שהוא כותב כן לשם קדושת תפילין. ובכל פעם שכותב את שם ה', יאמר שהוא כותב לשם קדושת ה'.
בתפילין חברון סופרים מנוסים ויראי שמיים המקפידים על כל הלכות הכתיבה לכתחילה.

תגים

תוך כדי כתיבת הפרשיות, בכל סוגי כתיבת הסת"ם, מוסיפים תגי אותיות – מעין כתרים בצורת אות ז' קטנה על חלק מהאותיות. ישנן אותיות המתויגות בכתר אחד ואותיות המתויגות בשלושה כתרים.
האותיות המתויגות בכתר אחד: ב', ד', ק', ח', י', ה';
האותיות המתויגות בשלושה כתרים: ש', ע', ט', נ', ז', ג', צ'.
האות ל' מתויגת אף היא בקצה העליון, באופן אחר.
שאר אותיות הא"ב אינן מתויגות כלל.
סופרים הסת"ם המנוסים של תפילין חברון יוצרים עבורכם תפילין במירב ההידור ההלכתי, בכתב יד מרהיב ביופיו. יחד עם התפילין החדשות שלכם, תקבלו מאתנו צילום של כל הפרשיות המצויות בהן כדי שתיווכחו ברמתן הגבוהה.