כתיבת ספר תורה עלות

כתיבת ספר תורה

המצווה האחרונה בתרי"ג המצוות היא – "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" (ספר דברים פרק ל"א פסוק י"ט)
הכוונה היא לכתיבה של ספר תורה.
ומובא במסכת סנהדרין דף כ"א עמוד ב' – "כי אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה, מצווה לכתוב משלו, שנאמר – ועתה כתבו לכם את השירה הזאת".

יהיו כאלה שיאמרו כי מדובר במצווה יקרה מידי – בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.

אצלנו בחברת "תפילין חברון" תגלו כי בכתיבה של ספר תורה מחיר העלות אפשרי לכל אחד.

ישנה מצווה בתורה שכל יהודי יכתוב ספר תורה. אנחנו אכן רואים כי רבים מקפידים מאוד על הדבר והם משלמים מכספם על כתיבת ספרי תורה מחירים גבוהים במיוחד ובלבד לזכות לקיים את המצווה המיוחדת הזו.

על פי רוב נפגוש את אותם ספרי תורה כאשר הם נכתבים לרגל אירוע מסוים כמו הודיה לה' על הינצלות מאסון או לאזכרה והנצחה של נשמות, כאשר במקרים רבים אנחנו רואים כי בני משפחה מתאגדים יחד וכותבים ספר תורה לעילוי נשמת הוריהם וכדומה.
כיום ישנה אפשרות למצוא את בתי העסק או סופרי הסת"ם המציעים מחיר של ספר תורה כולל הכול, כך שניתן לומר כי כמעט כל מי שמעוניין בכתיבה של ספר תורה יוכל לממש את רצונו הטהור הלכה למעשה.

עלות כתיבת ספר תורה ביחס לסגולות

עלות ספר תורה הוא אמנם לא זול  ויש להקציב עבורו סכום נכבד.
אך האדם שזוכה וכותב ספר תורה הנכתב כדין עם הפיקוח הראוי ובקדושה – הרי שהוא זוכה בכל הברכות אשר אותם יברכו בעת הקריאה בתורה.
יש המייחסים סגולות רבות ונוספות עבור התורמים שהוזילו מכיסם עבור כתיבת ספר תורה מחיר נכבד, כמו הבטחה לאריכות ימים, סגולה לפרנסה, ביטול גזירות רעות, ביטול עין רעה וכל הברכות הכתובות בתורה הקדושה.

אם גם אתם רוצים לזכות במצווה היקרה – פנו אלינו אל תפילין חברון.
ספר תורה מחירים ממש נוחים.

כתיבת ספר תורה עלות סבירה לגמרי רק ב"תפילין חברון".