מאמרים

התפילין במדרש

סיפורים ומדרשים רבים נכתבו ונאמרו על מצוות התפילין. מסירות הנפש שגילו היהודים על שמירתה של מצווה זו מחד וההגנה וההצלה שמצווה זו מעניקה לשומריה ומקיימיה מאידך, מתוארים בסיפורים מסמרי שיער ומתובלים במעשי נסים מדהימים. הסיפור הניסי היותר מפורסם על מסירות...