אם אשכחך ירושלים אותיות מרחפות

129.00

תמונה לתלות על הקיר לזכר לחורבן בית המקדש.

אותיות מרחפות בצבע כסוף עם הפסוק “אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני”