הגדה של פסח - תורת הראשונים

50.00

הגדה של פסח – תורת הראשונים

פירושי הראשונים שבדפוס ושבכתבי-יד שלא נכתבו על סדר ההגדה.