מזוזה כשרה נוסח אשכנזי

מזוזה כשרה נוסח אשכנזי

185.00

מזוזה כשרה נוסח אשכנזי
נכתבה עי סופר ירא שמים מצוות תפילין חברון.
כולל תיוג מלא שעטנ"ז ג"ץ, עברא בדיקה דקדקנית ע"י מגיה (בדיקת גברא) ובנוסף בדיקה ממוחשבת.
גודל: 12 cm.