קלף מזוזה כתב ספרדי 12 ס"מ

קלף מזוזה כתב ספרדי 12 ס"מ

280.00

מזוזה בכתב בנוסח ספרדי מהודר
נכתבה ע"י סופר מצוות תפילין חברון
מתוייגת שעטנ"ז ג"ץ, עברא בדיקה דקדקנית ע"י מגיה (גברא) ובנוסף בדיקת מחשב.
גודל: 12 ס"מ