מקום הנחת התפילין

נאמר בתורה: "והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך". מפסוק זה ודומיו למדו חז"ל שהתפילין צריכות להיות מונחות על היד – כנגד הלב, ועל הראש – כנגד המוח.

תפילין של יד
באחד הפסוקים העוסקים במצוות התפילין, נכתבה המילה "ידך" כך: "ידכה". מצורת כתיבה זו למדו חז"ל שהנחת התפילה של יד צריכה להיות על היד הכהה (ידכה – יד כהה), היד החלשה.
לכן, אנשים ימניים או השולטים במידה שווה בשתי הידיים, מניחים את התפילה של יד על יד שמאל – ידם החלשה. ומי שהוא איטר – שמאלי – מניח על יד ימינו.
(הפעולה הקובעת האם אדם הוא שמאלי או ימני היא כתיבה. מי שעושה מלאכות רבות בשתי ידיו אך כותב רק ביד שמאל, נחשב לשמאלי.)
התפילין צריכות להיות מונחות על הקיבורת – מקום השריר הבולט שעל הזרוע – ומוטות מעט כלפי הלב.

תפילין של ראש
מהכתוב בתורה "ולטוטפות בין עיניך", למדו חז"ל על המיקום שבו מניחים את התפילין של ראש: על המצח בקדמת הראש, בגובה שבו השיער מתחיל לצמוח – ובין שתי העיניים בדיוק.
קשר הרצועה בתפילין של ראש צריך להיות ממוקם במרכז החלק האחורי של הראש, בעצם שמעל לשקע בו מסתיים הראש ומתחיל הצוואר.

חציצה
על בתי התפילין להיות מונחים ישירות על הזרוע או על הראש, ללא כל חציצה. לפיכך אין להניח תפילין על בגד או על כובע. קיימות דעות שונות בעניין חציצה של רצועות התפילין, ולכן יש המסירים שעון-יד לפני כריכתה של רצועת התפילין של יד, ויש המתירים להשאיר את השעון גם אם הוא חוצץ בין היד לבין רצועות התפילין.

גילוי התפילין
התפילין של ראש נקראות "פאר" וראוי להתפאר בהן בעת הנחתן. לכן נוהגים לגלות אותן ולא לכסותן בכובע או בבגד. תפילין של יד ניתן לכסות על ידי שרוול הבגד וכדומה.

זקוקים להסבר נוסף על מיקום התפילין? בתפילין חברון נדריך אתכם בכל הפרטים. תוכלו גם לבקר בחנות המפעל ולהתאמן במיקומם הנכון של התפילין, בליווי אנשי המקצוע שלנו