מתי מניחים תפילין?

תפילין נקראות "אות" ("והיו לאות על ידך"). השבת אף היא נקראת אות ("כי אות היא ביני וביניכם") וכן המועדים נחשבים לאותות. מסיבה זו, מניחים תפילין רק בימות החול ואין מניחים תפילין בשבתות ובמועדים – ראש השנה, יום הכיפורים ושלושת הרגלים: פסח, שבועות וסוכות.

בעניין הנחת תפילין בחול המועד יש מחלוקת בין הפוסקים. כיום נוהגים שבארץ ישראל לא מניחים תפילין בחול המועד. בחוץ לארץ – אשכנזים-ליטאים נוהגים להניח תפילין בחול המועד, וחסידים וספרדים אינם מניחים.

יש להניח את התפילין ביום ולא בלילה. הלכתית, זמן הנחת התפילין הוא במשך כל היום, אך בפועל מניחים אותן בתפילת שחרית בלבד. זאת משום שאת התפילין צריך להניח מתוך מחשבה זכה וטהורה ולהקפיד שלא להסיח את הדעת מהן כל זמן הנחתן. ישנם אנשים שיודעים בעצמם שיקפידו היטב על טוהר המחשבה והם עוסקים בתורה במהלך כל היום, ולכן הם מעוטרים בתפילין במהלך כל היום, גם שלא בזמן התפילה.

מי שאינו יכול להניח את התפילין במהלך כל התפילה (למשל כשהוא חולק את התפילין שלו עם אדם אחר), יניח אותן לפחות בעת קריאת שמע. כך לא יעיד על עצמו עדות שקר, שהרי בקריאת שמע אומר: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך" – ולכן על התפילין להיות עליו.

צוות תפילין חברון עומד לשירותכם בכל שאלה המתעוררת לגבי הנחת התפילין.