פרשיות התפילין

בתפילין ארבע פרשיות ממקורות שונים בתורה, הכתובות לפי כללי כתיבת סת"ם. בתפילה של ראש, ארבע פרשיות התפילין כתובות בנפרד על ארבע פיסות קלף שונות ושוכנות בארבעה תאים שונים בתפילה. בתפילה של יד אותן ארבע פרשיות, אך הן כתובות יחד על פיסת קלף אחת ושוכנות בתא אחד.

א. פרשיה ראשונה: "קדש" – חומש שמות פרק י"ג פסוקים א'-י'.
הפרשיה עוסקת בקדושת הבכורות באדם ובבהמה ובפדיונם, בזיכרון יציאת מצרים ובחג הפסח.

ב. פרשיה שניה: "והיה כי יביאך" – חומש שמות פרק י"ג פסוקים י"א-ט"ז.
הפרשיה עוסקת גם היא בפדיון ובקדושה של הבכורות ובזכר יציאת מצרים.

ג. פרשיה שלישית: "שמע" – חומש דברים פרק ו' פסוקים ד'-ט'.
הפרשיה, המוכרת לנו מקריאת שמע, עוסקת בקבלת עול מלכות שמים, באהבת ה' ובמצוות התפילין.

ד. פרשיה רביעית: "והיה אם שמע" – חומש דברים פרק י"א פסוקים י"ג-כ"א.
הפרשיה שהיא גם הפרשיה השניה בקריאת שמע, עוסקת בשכר על שמירת המצוות ובעונש על עזיבתו, וכן במצוות התפילין.

בתפילין חברון צוות מנוסה וירא שמיים של סופרי סת"ם הכותבים את הפרשיות ומומחים
המכניסים אותן כסדרן אל בתי התפילין. והכל – באווירה הקדוש של חברון, מול קברי אבות.