קשר התפילין- והקשר לקב"ה

מה הקשר בין קשירת רצועות התפילין לחיבור בין עם ישראל לקב"ה?

מוזמנים ללמוד וללמד 🙂

הקשר שלך לאבות- תפילין חברון