תפילין מהודרות

קונים תפילין מהודרים ומקיימים את המצווה בהידור

החל מהיום בו מגיע הנער לגיל מצוות הוא הופך להיות מחויב בקיום כל מצוות התורה בדיוק כמו המבוגר. המצווה שמזוהה יותר מכל עם יום בר המצווה זוהי מצוות הנחת תפילין. אנחנו עדים כי אין כמעט יהודי שאינו זוכה בזוג תפילין משלו ביום הגיעו למצוות. מי שזוכה ממשיך לקיים את המצווה למשך כל ימי חייו (רק בימות החול)

קיימת חשיבות מיוחדת לרכישה של תפילין מהודרות ואותם ניתן לרכוש ב – "תפילין חברון"!

אחת המצוות שיהודים בכל הדורות הקפידו לקיים במסירות נפש של ממש, גם כאשר היו גזירות שמד ויהודי שנמצא עם תפילין על ראשו אחת דתו הייתה – להמית.

מדובר במצווה יקרה וחשובה שאף רבים הרחוקים מהדת מקפידים מאוד לקיים ומשתדלים שלא יעבור עליהם יום בלא הנחת תפילין.

לקראת בר המצווה רוכשים תפילין מהודרות מאוד

אבות רבים בוחרים לרכוש לילדיהם לרגל בר המצווה את התפילין הכי מהודרות אשר אלו ילוו אותם למשך כל חייהם. את התפילין הללו יזכו להניח מידי בוקר בעת תפילת שחרית ויקיימו את מצוות הנחת התפילין בשיא ההידור והשלמות.

חשוב לדעת כי כאשר אנחנו מדברים על תפילין מהודרות זה כולל שני דברים. זה כולל את הפרשיות הנמצאות בתוך בתי התפילין, אלו צריכים להיכתב בהידור רב תוך הקפדה על כל הכללים והדינים. כתיבת הפרשיות הנכונות – בסדר הנכון ומספר השורות המדויק לתפילין של ראש ולתפילין של יד. כמו כן קיימת חשיבות רבה לבתי התפילין שיהיו אף הם מהודרים  בתכלית ההידור כמו גם הרצועות אותם כורכים על הראש ועל היד.

אנחנו בחברון תפילין שמים דגש על הידורן של התפילין כאשר על כל פרט ופרט המרכיב את התפילין יש את הפיקוח ההדוק על מנת שהתפילין תהיינה מהודרות בתכלית על כל המרכיבים והפרטים שלו.

אצלנו תוכלו למצוא תפילין מהודרות ספרדי וגם תפילין מהודרות אשכנזי. כל הפעולות נעשות "לשם קדושת תפילין" באזור הקדוש סמוך ונראה למערת המכפלה.

תפילין מהודרות ביותר הנכתבות ומיוצרות בשיא ההידור והאיכות – אלו רק "תפילין חברון"!