תפילין רש"י

ההבדלים בין תפילין רש"י לעומת תפילין של "רבנו תם"

הנחת התפילין היא מצווה יהודית המחייבת לאחר גיל בר מצווה, זו המצווה המהווה קשר של העם היהודי עם הקב"ה, ע"י קשר עמוק בראש ובלב (לכן יש בית בראש ובית בזרוע ליד הלב, אלא אם כן היד הדומיננטית של מניח התפילין היא יד שמאל, ואז ההנחה תהיה ביד ימין) המצווה שקולה כנגד התורה כולה, למצוות הנחת התפילין סגולה להרתעה והגנה מפני אויבים, וזאת אנו למדים מהפסוק : "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא ויראו ממך."
המצווה מתקיימת בתדירות יום יומית (ימי חול).

קיימות 2 שיטות לכתיבת התפילין: שיטת רש"י, ושיטת "רבנו תם" (נכדו של רש"י), במאמר זה נעמוד על ההבדלים בין השיטות.

ההבדל הראשון: סדר כתיבת הפרשיות:
תפילין רש"י הם התפילין המקובלים והערוכים על פי סדר הפרשיות בתורה (כסדרן), הפרשיות כתובת בזו אחר זו: " "קדש לי", "והיה כי יביאך", "שמע", "והיה אם שמע"."
בתפילין "רבנו תם" הפרשיות מופיעות כסדרן, אולם נכתבות בסדר אחר, כאשר 2 הפרשיות הראשונות נכתבות כסדרן פרשת "קדש לי" ופרשת "והיה כי יביאך", השארת עמוד ריק וכתיבת "פרשת שמע", חזרה לעמוד הריק וכתיבת פרשת "והיה אם שמע".

ההבדל השני: מקום יציאת שיער העגל
שיער העגל קשור לפרשת: "והיה אם שמע".
בתפילין רש"י , הפרשה נמצאת בבית הרביעי ולכן השיער קשור בין הבית השלישי לרביעי.
בתפילין "רבנו תם" הפרשה נמצאת בבית השלישי ולכן קצוות השיער קשורה בין הבית השני לשלישי.

ההבדל השלישי: פרשה פתוחה מול סתומה
פרשה פתוחה מול פרשה סתומה בפרשיות "והיה כי יביאך" שמסתיימת בשורה, ולאחריה מגיעה ו"היה עם שמע". ולהיפך בשיטת "רבנו תם", שרואה בפרשת "והיה עם שמע" פרשה סתומה.

ההבדל הרביעי:  הבדל תרבותי. בקהילות הספרדיות נהוג להניח תפילין בשיטת "רבנו תם", לעומת הקהילות האשכנזיות, שבהן פחות מקובל הדבר, והן מניחים את גם את תפילין רבנו תם וגם את תפילין רש"י.
עלפי האר"י הקדוש הנחת תפילין של רבנו תם תורמת להשגת דברי תורה.

ב"תפילין חברון" ניתן למצוא תפילין מהודרות וכשרות בשיטת רש"י