תפילין של יד ותפילין של ראש

אל תוך בתי התפילין מכניסים את ארבע פרשיות התפילין הכתובות על הקלף. בתפילה של יד (“תפילה” – צורת היחיד של “תפילין”), בית התפילין הוא חלל אחד, שלתוכו נכנסות כל פרשיות התפילין כשהן כתובות על יריעת קלף אחת. בתפילה של ראש, בית התפילין מכיל ארבעה חללים מופרדים זה מזה, וכל פרשיה מארבע פרשיות התפילין נכתבת על קלף נפרד ומוכנסת לחלל אחר.

בתפילין חברון הקפדה מדוקדקת על הכנסתן הנכונה של הפרשיות אל בתי התפילין. באפשרותכם להשתתף בהכנסת הפרשיות לתפילין החדשות שלכם וכך לקחת חלק במצוות יצירתן.

ש’ של ראש
הלכה למשה מסיני שיש ליצור בעור התפילה של ראש את האות ש’, מובלטת. על בליטה זו להיות חלק מעור התפילין – מעין קמט – ולא תוספת חיצונית.  אות ש’ זו מופיעה בשתיים מדפנות התפילה של ראש, מימין ומשמאל. האות ש’ שבצד ימין היא ש’ רגילה, בעלת שלושה ראשים, בעוד שהאות ש’ שבצד שמאל היא ש’ בעלת ארבעה ראשים.

בתפילין חברון יוצרים את אותיות ה- ש’ שעל התפילין של ראש בגימור איכותי ומרהיב.