תפילין של רש"י ותפילין ר"ת

מספרים כי בילדותו ישב נכדו (בן בתו) של רש"י, רבי יעקב תם, על ברכי סבו והושיט את ידו לתפילין שהניח רש"י. מיד אמר רש"י כי עתיד נכדו לחלוק עליו ברבות הימים בעניין התפילין… ואכן, רש"י ורבנו תם חלוקים בנושאים הלכתיים שונים, שהבולט והידוע בהם הוא סדר פרשיות התפילין בתפילה של ראש.

סדר פרשיות התפילין בתפילה של ראש לפי רש"י – משמאלו של המניח לכיוון ימינו:

סדר פרשיות התפילין בתפילה של ראש לפי רבנו תם – משמאלו של המניח לכיוון ימינו:

ההלכה היא כדעת רש"י. עם זאת, ישנם יהודים המניחים שני סוגי תפילין – אחד לשיטת רש"י ואחד לשיטת רבנו תם – בכדי לצאת ידי שתי השיטות. מתוכם, יש המניחים את התפילין של רבנו תם לקראת סוף התפילה, לאחר שחלצו את התפילין של רש"י; ויש המניחים את שני זוגות התפילין ביחד, ורוכשים לשם כך תפילין מיוחדות הקטנות מאלו הרגילות.  בספר ה"שולחן ערוך" פוסק רבי יוסף קארו כי כדי להימנע מיוהרה, ינהגו כך רק אנשים המוחזקים כמקפידים לקיים מנהגי חסידות.

לצד התפילין הרגילות, מייצרת תפילין חברון גם תפילין בשיטת רבנו תם וכן תפילין משני הסוגים בגודל קטן, לנוהגים להניח אותן יחדיו. כל סוגי התפילין שלנו מאופיינים באיכות וברמת גימור גבוהה, בהתאמה לכל הדרישות וההידורים ההלכתיים ובייצור בחברון עיר הקודש על ידי מומחים יראי שמיים תושבי האיזור.