תפילין חברון הקשר שלך לאבות


לסרטון המלא
https://www.youtube.com/watch?v=JEGhQD8P8Xw&t=5s