תפילין מהודרות

תפילין מהודרות

2,300.004,500.00

תיאור תפילין

נקה