בשמים להבדלה – ערוגות הבושם

38.00

בשמים להבדלה במגוון ריחות נעימים.

כשר לברכה. ברכתו “בורא מיני בשמים”