לשם קדושת תפילין

סמוך למערת המכפלה, באווירת הקודש של עיר האבות קרית ארבע היא חברון, נכתבות ומיוצרות 'תפילין חברון' בשיא ההידור והאיכות על ידי סופרי סת"ם מומחים ויראי שמיים.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו-ולבקר אותנו במקום בו נמצאים שורשי האומה הישראלית.

מרכז המבקרים

במרכז המבקרים נלמד על תהליך ייצור בתי התפילין, הכנת הדיו, כתיבת והכנסת הפרשיות. במהלך הסיור נצפה בעבודת סופר הסת"ם, נתנסה בעצמנו בכתיבת האותיות ולסיום נשתתף במשחק מדיה אורקולי בו נלמד על התפילין ועיר האבות

הרבנים בחרו: תפילין חברון

רבנים ותלמידי חכמים חשובים רכשו תפילין מתפילין חברון

משפחת אלעד, נתניה

חוויה חינוכית ומשמעותית!

אודי דוידי

תפילין חברון- תפילין עם נשמה

משפחת רביבו, תלם

תפילין מהודרות לכל הדעות!

משפחת ניזרי, עטרת

משפחת מיקלצקי, קרית ארבע

משפחת קמחי, ירושלים

משפחת לוין, פ"ת

גם אנחנו קנינו תפילין חברון