המלצות

הרב הגאון הרב שמואל אליהו שליט"א

רב עיה"ק צפת

קבלו נא רגשי תודתי על ההזדמנות להפגש עמכם ועם מפעלכם הנהדר "תפילין חברון", שמוציא מתחת ידו תפילין מהודרות בתכלית ההידור. שמחתי ורחב ליבי בראותי את העשייה המבורכת, המניחה בסיס נוסף לבניינה לקדושתה של קרית ארבע חברון, עיר אבותינו זיע"א. הנני מברך אתכם כי תזכו להמשיך בשליחותכם הקדושה, לסייע בידי אחינו בני ישראל להדר במצוות תפילין, ולפאר את שם חברון, עיר המחברת אבות ובנים יחד בקשר של קדושה, אורה ושמחה של מצווה.

הרב הגאון הרב דב ליאור שליט"א

רב קרית ארבע-חברון

הריני לאשר בזה שמפעל "תפילין חברון" בניהולו של ר' יהושע שני, עומד תחת השגחתי, עם צוות סופרים מומחים ויראי שמיים, והתפילין והבתים כשרים ומהודרים לספרדים ואשכנזים, כל אחד לפי בחירתו.

הרב אהרון הכהן שליט"א

רב היישוב יקיר

בתפילין חברון ברוך ה' זכינו גם לקנות תפילין מהודרות וגם לחוות חיבור חוויתי למצווה של חינוך ושמחה של הילדים, וגם להגיע לחברון ולחזק את ההתיישבות. אשריכם תפילין חברון שאתם זוכים לחבר את הדברים יחד!

הרב אריה הנדלר הי"ו

ראש ישיבת ההסדר ברמלה

המלצת ראש ישיבת ההסדר רמלה הרב אריה הנדלר הי"ו לאחר ביקור עם משפחתו במרכז המבקרים של תפילין חברון

הרב ישראל רוזן זצ"ל

רב מכון צומת

שמחנו מאוד לבקר במקום יחד עם נכד שבקרוב מגיע לגיל בר מצווה. למדנו את כל תהליך הכנת התפילין, הכתיבה וכל הכרוך בכך. ובאמת מדובר במצווה חביבה מאוד, מצווה שמיוחדת לעם ישראל, כפי שנאמר על תפילין של ראש: "ויראו ממך". אנו מאחלים לכל העוסקים במלאכה זו שיעלו ויצליחו יחד עם כל תושבי חברון. ובעז"ה נעשה ונצליח!

הרב צפניה דרורי שליט"א

רב העיר קרית שמונה

הריני ממליץ על תפילין חברון, העשויות בהידור רב בעיר האבות, תחת השגחתו של הגאון ידי"נ הרב ליאור שליט"א. ידוע כי הסופרים חוזרים ומתייצבים לפני הרב ליאור שליט"א, המזרז אותם לכתיבה מהודרת בהקפדה יתירה.בראש עושי המלאכה עומד ירא שמיים מרבים, המנהל ר' יהושע שני הי"ו

הרב יוני לביא ומשפחתו

הגענו לכאן היום, לחברון עיר האבות. אנחנו מצטרפים לעוד חוליה בשרשרת הזאת. היינו ברגעים של הכנסת הפרשיות, למדנו על כל התהליך של ההכנה, עשינו חידון על ההלכות ובשבילי כאבא זה רגע מיוחד במינו. תפילין חברון מקום מיוחד כאן בחברון שאתה מרגיש שאתה חלק מהנצח של שרשרת הדורות. יישר כח!

יונה הופמן ומשפחתו

יונה הופמן הי"ו- גם איש התיישבות עתיר זכויות! וגם סבא של חתני בר המצווה רועי ויהב🥳😃.... תודה לך על רכישת התפילין (X2) וההשתתפות בסדנה המרגשת במרכז המבקרים שלנו 🙂 יהי רצון שה' יתברך יאריך שנותיך בטוב ובנעימים, מאחלים לך בריאות, נחת ושמחה מכל הצאצאים!

חיים שמל

חיים שמל מותיקי היישוב אפרת, מזמין לבקר בתפילין חברון

חטיבת הביניים התורנית יתק"א

לכבוד מר יהושע שני. שלום וברכה! תלמידי כיתות ז' של חטיבת הביניים התורנית יתק"א, וצוות הרמי"ם מודים מקרב-לב על הזכות שנפלה בחלקנו להשתתף בפעילות מהנה וחווייתית ב"תפילין חברון". למדנו רבות בפעילות זו על דרך ייצור התפילין, הכנת הקולומוס, הדיו ועוד. והכל בצורה ברורה ומוחשית מלווה בחידון מרשים ומלא הנאה. אין ספק שפעילות ערכית זו שעברו התלמידים לרגל שנת בר המצווה שלהם תשאיר רושם לאורך שנים רבות והיא מאוד משמעותית בבניית קומתם הרוחנית. המשיכו בעשייה מבורכת זו במשך שנים רבות, ותזכו בע"ה, לעוד תלמידים רבים מכל רחבי הארץ שיעברו את החוויה המדהימה שאנחנו עברנו אצלכם. שוב תודה רבה על הכל! הרב מנחם סעדיה, צוות הרמי"ם וכמובן...התלמידים.

משפחת טפר

לכבוד הר' יהושע שני ופנחס דל- תפילין חברון. רצינו להודות לכם על החוויה הנפלאה של הכנסת הפרשיות לתפילין של בננו. חוויה זו אפשרה לנו לראות את התפילין מבפנים תרתי משמע. ברור לנו שמהיום הנחת התפילין תהיה בעלת משמעות גדולה יותר בעקבות ההסברים הנפלאים תודה רבה על שחיברתם אותנו למצות התפילין. בברכה משפחת טפר, שערי תקווה