מאמרים

חיפוש

מקום הנחת התפילין

נאמר בתורה: “והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך”. מפסוק זה ודומיו למדו חז”ל שהתפילין צריכות להיות מונחות על היד – כנגד

קרא עוד

מתי מניחים תפילין?

תפילין נקראות “אות” (“והיו לאות על ידך”). השבת אף היא נקראת אות (“כי אות היא ביני וביניכם”) וכן המועדים נחשבים

קרא עוד